КОЛЕСАР ТРАНСПОРТЕН ЕДНООСЕН КТ

Едноосният транспортен колесар КТ служи за транспорт на житни хедери и други приставки за различните видове зърнокомбайни.
Поддържащите конзоли могат да се преместват и  регулират според вида на хедера. Върху тях може да се транспортира житен хедер с окачено приспособление за рапица, като за целта е необходимо да се монтират удължители към универсалните конзоли.
За опора на колесара при статично положение в предната част е монтирано спомагателно колело, което може да бъде регулирано по височина.