„МЕТАРЕМ” ЕАД – гр. Павликени
Произвежда:

 • Хедер за прибиране на слънчоглед ХПС за всички видове комбайни
 • Приспособление за слънчоглед ПС за всички видове комбайни
 • Адаптер за царевица АЦ за всички видове комбайни
 • Хедер за слънчоглед ХСМ6 за всички видове комбайни
 • Приспособление за прибиране на царевица с раздробител ПЦР за всички видове комбайни
 • Агрегат за смилане и смесване на фуражи АССФ-1,5
 • Брана ротационна иглена БРИ
 • Дробилка чукова ДЧ 120 (Фуражомелка за груби фуражи ФГФ)
 • Колесар транспортен за житен хедер КТ
 • Колесар транспортен двуосен КТ 2
 • Култиватор ротационен редови КРР-6
 • Приспособление за прибиране на рапица ПР 4,5-7,5m
 • Резервни части за комбайни

Извършва:

Лазерно рязане, гравиране, щанцоване и огъване с машини TRUMPF, почистване и шлифоване на листова ламарина, бластиране с дробометна машина.

В „МЕТАРЕМ” ЕАД е разработена, документирана, внедрена и поддържана Система за управление на качеството, въздействието върху околната среда и здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018

Качественото управление на производството, управлението на въздействието върху околната среда и здравословните и безопасни условия на труд са основата, върху която можем да установим непрекъснато подобряване на дейността на дружеството.
Това определя и главната ни цел:

ПОСТИГАНЕ РАВНИЩЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, КОЕТО ДА УДОВЛЕТВОРЯВА В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ, НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЗАИНТЕРEСОВАНИ СТРАНИ.