ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД ПС

Приспособлението за прибиране на слънчоглед ПС впечатлява с изключително ефективен принцип на работа, който осигурява минимални разходи на единица площ, минимални загуби, безопасна експлоатация и лесно управление.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование на параметрите

ПС 12

ПС 8

1

Работна широчина, m

8,4

5,6

2

Брой на едновременно прибираните редове

12

8

3

Широчина на междуредието, cm

70

70

4

Габаритни размери, mm:
широчина
дължина
височина

8640
2775
1100

5840
2775
1100

5

Маса, kg

2300

1650

Дружеството произвежда колесар за транспортиране на ПС